Vår nuvarande äldste medlem i Bälgadraget
Yngve Gustafsson
har fyllt 90 år den 4 maj 2018

Vi hurrar och skålar för vår trogne medlem och kamrat.
            

Åter bilder       Se även orginalbilden