Tomtar på loftet i Knäppingsborg dec. 2015
från vänster
Gitarr: Hasse Player  -  Dragspel Lennart Ählman  -  Gitarr: Lars Ringman  och Dragspel: Sven-Olov Mattsson