En av de första bilderna på Bälgadraget
Se namnen under bilden

 Om inget annat anges spelar alla gitarr  Främre raden sittande från vänster:
1.
Martin Överheim dragspel, 2. Sven Nordqvist,  3. Rolf Karlsson,
4. Per-Ronnie Lindvall, 5. Seved Östberg,  6. Sven Wernström

 Om inget annat anges spelar alla dragspel      Andra raden stående från vänster:
1. Arne Jonsson (Besken) 2.  Sievert Olsson 
3. Estrid Eliasson     4. Elsebeth ?     5. Per-Olof Asterbäck
6. Stig Johansson  7. Åke Johansson  8. Bo Wiman  9. Per Sköld

 Om inget annat anges spelar alla dragspel     Tredje raden stående från vänster:
1. Sören Jansson  2. Ave Sjöstedt  3. Lennart Ählman 
4. Harald Davidsson 5. Kent Trygg  6. Bertil Knutsson 
7.  Evert Florholm  8. Leif Sandberg  9.
Ståbas  Karl-Göran Kjellin

Åter bilder