Vi hedrar minnet av våra
avlidna medlemmar


Lennart "Kingis" Lindskog
Välkänd basist i musikkretsar här i Norrköping
och var med och startade Bälgadraget.


 


Ingemar Zerpe
 


 


Vi hedrar minnet av vår medlem Per Sköld .

Pelle tillhörde styrelsen under många år
och var då även klubbens kassör.
Han avled den 23 januari 2012 och skulle nästa gång fylla 68 år.
 

 

Herlog Gustavsson
Ordförande 2011


 

 


Inge Lindqvist

 Martin Överheim
Föddes 11 sept. 1936 - Avled den 20 juli 2017
Han hedrades i Tingstad Kyrka den 17 augusti 2017
av medlemmar från dragspelsklubben Bälgadraget
där han varit medlem sedan starten 1982


Åter Interninformation